Is Freagracht Gach Éinne é Éire Shláintiúil

Áit Ina Bhfuil Luach Agus Tacaíocht Ann Ar Gach Leibhéal Den Tsochaí

Céimeanna i dtreo Éire Shláintiúil

Is é an creat Éire Shláintiúil an creat náisiúnta gníomhaíochta chun sláinte agus folláine mhuintir na hÉireann a fheabhsú. Dírítear ann go príomha ar chosc agus ar dhaoine a choinneáil sláinte ar feadh tréimhse níos faide. Is iad seo a leanas spriocanna an chreata Éire Shláintiúil:

  • An céatadán de dhaoine a bhíonn sláintiúil ag gach céim dá saol a mhéadú
  • Éagothroime sláinte a laghdú
  • An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine
  • Timpeallacht a chruthú ina bhféadann gach duine agus gach earnáil den tsochaí cur le tír shláintiúil a bhaint amach

Sa chreat Éire Shláintiúil, glactar cur chuige uile-Rialtais agus uile-sochaí i leith sláinte agus folláine agus cáilíocht beatha daoine a fheabhsú.