Maintain a
healthy weight

Obesity Policy and Action Plan

An Beartas maidir le Murtall

Admhaítear go maith gur fadhb shuntasach in Éirinn atá i róthroime agus i murtall.  Má táimid chun dul i ngleic leis an tsaincheist chasta sin, beidh cineálacha ilghníomhaireachta, il-leibhéil agus comhordaithe cur chuige ag teastáil.

Tá Beartas agus Plean Gníomhaíochta nua maidir le Murtall á fhorbairt ag an Roinn Sláinte chun aghaidh a thabhairt ar na roghanna beartais agus idirghabhála atá ann i dtaca le róthroime agus le murtall a chosc agus a bhainistiú agus tá sé beartaithe é a úsáid chun tacú le próiseas comhairliúcháin atá ar siúl faoi láthair.

Cuirfidh forbairt an Bheartais agus an Phlean Gníomhaíochta nua maidir le Murtall le hobair an Ghrúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall. Bunaíodh an grúpa sin sa bhliain 2011 chun raon beart a fhorbairt a chabhróidh le murtall a laghdú. Tá obair déanta ag an nGrúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall ar roinnt tionscnamh, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

  • Cód Cleachtais i dtaca le fógraíocht, cur chun cinn agus urraíocht a dhéanamh ar bhia agus deoch.
  • Feachtas sna meáin chun réitigh phraiticiúla a chur in iúl do thuismitheoirí, réitigh is féidir le tuismitheoirí a ghlacadh chun dul i ngleic le nósanna laethúla a bhaineann le breismheáchan i measc leanaí. Is féidir tuilleadh sonraí faoin bhfeachtas sin, atá á reáchtáil faoin teideal “Téimis i ngleic le murtall i measc leanaí, ar bhonn céim ar chéim”, a fháil trí chuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Bhiaslán.
  • Na Treoirlínte maidir le Bia Sláintiúil a athbhreithniú.
  • Treoirlínte maidir le Bia Sláintiúil a fhorbairt do leanaí idir 1 bhliain d’aois agus 5 bliana d’aois.
  • Treoirlínte Cóireála do Róthroime agus do Mhurtall.
  • Postáil calraí i mbialanna.

Beidh tuilleadh sonraí faoin mBeartas agus an Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall ar fáil anseo ar a fhoilsiú