Leading Cause of Preventable Death

Towards a Tobacco Free Ireland

Éire atá Saor ó Thobac

Tá úsáid tobac ar an bpríomhchúis le bás inchoiscthe in Éirinn. Faigheann 5,500 duine ar a laghad bás gach bliain de bharr galar a raibh úsáid tobac ina cúis leo.

Seoladh Éire atá Saor ó Thobac i mí Dheireadh Fómhair 2013. Socraíonn sí sprioc go mbeidh ráta leitheadúlachta níos lú ná 5% ag Éirinn faoin mbliain 2025, rud a fhágfaidh gur sochaí saor ó thobac a bheidh sa tír.

Cuimsíonn an tuarascáil Éire atá Saor ó Thobac níos mó ná 60 moladh a thugann aghaidh ar raon saincheisteanna agus tionscnamh a bhaineann le rialú tobac. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an bheartais:

  • Leanaí a chosaint agus úsáid tobac a dhínormalú in Éirinn.
  • Comhlíonadh na reachtaíochta a áirithiú agus an timpeallacht miondíola a rialáil.
  • Faireachán a dhéanamh ar úsáid tobac agus ar a leitheadúlacht.
  • Daoine a chosaint ar dheatach tobac.
  • Cúnamh a thairiscint do dhaoine éirí as an tobac.
  • Rabhadh a thabhairt faoi na contúirtí a bhaineann le tobac.
  • Cosc a fhorfheidhmiú ar fhógraíocht, ar chur chun cinn agus ar urraíocht tobac.
  • Cánacha a ardú ar tháirgí tobac.

Is féidir an beartas Éire atá Saor ó Thobac a léamh ag http://health.gov.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun cabhair agus comhairle a fháil maidir le conas éirí as an tobac, tabhair cuairt ar www.quit.ie